MÁY MÀI

MÁY KHOAN

-17%
1.250.000
-29%
-13%
1.350.000
-15%
-12%
750.000
-18%
-21%
1.550.000
-13%
1.650.000

MÁY ĐỤC

-11%
1.950.000
-14%
-14%
2.150.000
-6%
2.500.000
-5%
-11%
1.950.000

máy mài 2 đầu

MÁY DÙNG PIN

MÁY CẮT

-9%
-11%
1.550.000
-8%
1.150.000
-7%
2.500.000
-7%
2.050.000
-11%
1.650.000
-14%
1.250.000
-16%
1.050.000
-14%
1.250.000
-11%
1.650.000
-14%
1.250.000
-16%
1.050.000
-14%
1.250.000

MÁY HÀN CẮT

MÁY NÉN KHÍ

máy nén khí

pa lăng tời

máy hàn cắt

dụng cụ đo

-12%
-14%
-10%
-6%

máy gia công sắt

máy bơm nước