máy đục
-14%
2.150.000
-6%
1.650.000
-7%
1.350.000
-5%
-6%
2.500.000
máy dùng pin
-8%
2.900.000
-12%
-6%
1.550.000
-14%
820.000
-16%
1.050.000
Máy cắt sắt
-6%
3.300.000
-7%
2.500.000
-15%
2.050.000
-7%
2.050.000

cho thuê máy xây dựng